,

גיבוי DC למצלמות אבטחה, תקשורת וארונות רחוב

סה"כ כ 100- וואט צרכנים אשר צריכים להיות מוזנים מאספקת מתח רציפה 24 שעות... במערך זה קיימים מצלמות אבטחה ואלמנטים של תקשורת אשר מוצבים בפארקים, רחובות, צמתים... מערכת גיבוי DC למצלמות אבטחה, תקשורת וארונות רחוב... בחברת אדוויס הראייה למתן פתרונות ליישום הפרויקט..

בערים רבות בעולם ובארץ הולך ונרקם פרויקט "עיר ללא אלימות" או "עיר בטוחה" שמטרתו לתת מענה של
ביטחון ושקט נפשי לתושבי הערים. שלום הציבור ותחושה בטוחה הם אלמנטים עיקריים באיכות חייו של האזרח ומשפיעים על היכולת של העיר והאזור לגדול ולשגשג, זאת בזכות פריסה של מערך טכנולוגי באזורים הנדרשים אשר נחוץ להצלחת התכנית. במערך זה קיימים מצלמות אבטחה ואלמנטים של תקשורת אשר מוצבים בפארקים, רחובות, צמתים וכדומה. לכך נדרשת פריסה של מרכזי שליטה בקרה וחיישנים אשר מקושרים על ידי תקשורת ומערכת בקרה שתתמוך במניעה והתערבות בזמן אמת באירוע של נסיון אכיפת החוק.

על מנת לממש צורך זה נרקמה בחברת אדוויס הראייה למתן פתרונות ליישום הפרויקט.
מערכת גיבוי DC למצלמות אבטחה, תקשורת וארונות רחוב מחויבות לתת שירות 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע ומספקות כוח קבוע ואמין לגיבוי עבור יישומים ולצורך כך מתוכננים ומיוצרים בחברה כל הפתרונות לאספקת מתח סדירה לאותן מערכות במקומות שלא קיים מתח חשמל זמין מרשת חברת החשמל בכל שעות היממה, או פתרונות של מתן אנרגיה במקומות שבהם אין תשתית חשמלית בכלל ושימוש באנרגיה סולארית.

גיובי-dc.jpg

כאשר קיים מתח רשת זמין של חברת החשמל למספר מוגבל וקצוב של שעות ביממה כגון עמודי תאורה אשר מוזנים חלקית בשעות החשיכה בלבד ובמקומות אלו נדרש מתן גיבוי של אספקת אנרגיה לכלל העומסים הקיימים באתר כגון מצלמות אבטחה מערכות מעקב, ראוטרים, מעברי מידע סלולריים, סוויצ'ים וכדומה, כאן
נרתמת אדוויס לאתגר של אבטחת מתח DC רציף בכל שעות היממה.

המערכות גיבוי DC למצלמות אבטחה, תקשורת וארונות רחוב מתוכננות ונבנות לפי דרישת כל אתר באופן ספציפי ולשם כך נלקחים בחשבון שעות החשמל הזמין באתר מרשת חברת החשמל מתוך יממה שלמה ומכך
בהתחשב בעומסים הנמצאים בארון ומחוצה לו. השעות הנדרשות לגיבוי מתח במערכת הגיבוי מתוכננת ונבנית כמערכת כוללת ושלמה.
החל מהארון עצמו אשר מותקן בתנאי מזג אוויר קשים של סביבה וצריכים להיות מותקנים על עמודים או על הקרקע, על מנת למצב אותו קרוב למצלמות ולכלול את כל המרכיבים הנדרשים בתוכו לקיום אספקת מתח סדירה כגון מטען, מצברים, מערכות הגנה על המצברים מפריקת יתר, הגנות בפני ברקים מפסקי כניסה AC ויציאה DC וכן כל ציוד התקשורת הנדרש לאותו אתר.

ככלל מערכת גיבוי DC למצלמות אבטחה, תקשורת וארונות רחוב הינם ארונות Outdoor להתקנה על העמודים או ברחוב והינם תיקניים ובעלי דרגת אטימות של IP55 , הם עמידים במזג אוויר חיצוני, שמש, מים, אבק וכו' ומצוידים לפי דרישה במנעול למטרת אבטחת הארון מפריצה. הם ניתנים עם בסיסים לארונות ליציבה על הקרקע וכן עם רשתות הנחה בתוך יציקות בטון להבטחת ביסוס הארונות.

אפשרות נוספת הינה ליצרם עם חבקים לקיבועם על עמודי רחוב (משקלם מוגבל(.
ע"פ רוב קיים מתח רשת זמין בתאורות לילה של הרחוב שאליהם נוהגים להתחבר למטרת הזנת הארונות במתח רשת של חברת החשמל ולהמרתו לטעינת המצברים.בדר"כ מחושבת אספקת מתח כזו במשך 8 שעות ביממה ולכן נדרשת תמיכה של גיבוי מתח ל 16- שעות נוספות כך שיינתן פתרון אספקת מתח רציף למערכת למשך כל שעות היממה.
עבור שעות היום כאשר תאורת הרחוב אינה פעילה נכנסים לעבודה המצברים שבארון באופן הנדרש לכלל המערכת. לטעינת "בנק מצברים" זה מספקים מתח DC המחושב למטען המתאים בגודלו שיוכל להספיק
הן להטענת המצברים והן לאספקת מתח לעומסים בזמן המוכתב מראש באספקת המתח ע"י חברת חשמל.
למערך ההגנתי על המצברים מצטרפת מערכת LVLD שתפקידה להגן על המצברים מפריקת יתר ומניעת אספקת מתח באופן מיקרי לאתר כתוצאה מכשל של אספקת אנרגיה מחברת החשמל.

ארונות הגיבוי ניתנים לתכנון לכלל הצרכים של המתחים הנדרשים 12V, 24V, 48V DC ובמקרה הצורך ניתן להתקין בתכולתם ממרי מתח ל- 220VAC בגל של PURE SINE WAVE סינוס טהור.
בנוסף מותקנים במערכת הארונות מאווררים שמטרתם לאוורר את פנים הארון ולבצע תחלופת אוויר מתוכו אל מחוצה לו.

במקרים מיוחדים כשקיימת דרישה ניתן לשכלל את פונקציות הארון כך שניתן יהיה לבדוק את מצב המצברים מרחוק ולבצע אתחול מרחוק במערכות המחשוב בארון.

להלן חישוב לדוגמא לתכנון מערכת גיבוי DC למצלמות אבטחה, תקשורת וארונות רחוב:
באתר יוצבו צרכנים מוגדרים מראש:
מצלמת 25W-PTZ
מקלט 30W-DVR
מערכת כריזה 15W
סוויץ' תעשייתי 30W

סה"כ כ 100- וואט צרכנים אשר צריכים להיות מוזנים מאספקת מתח רציפה 24 שעות.
באתר קיימת אספקת מתח סדירה מעמוד תאורה במשך 8 שעות בכל לילה אזי הזמן שנותר לגיבוי הינו 16 שעות מסך שעות היממה כלומר בסך הכל נדרש גיבוי של 160 וואט.

על מנת לקבוע את הקיבול יש לבחור מצבר CYCLING למספר רב של טעינות ופריקות אם ניקח לדוגמא חברת מצברים אירופאית בשם MONBAT אזי נראה שמשפחת MVR תתאים ללמעלה מ 1000- טעינות ופריקות
ב- D.O.D (עומק פריקה) של 50% כלומר ניתן יהיה להגיע ל 3200Wh נחלק את ההספק ב 16- שעות אזי נצטרך מיצבור בקיבול של 3200W/16 סה"כ 200A, לסיכום זה המצבר שנבחר.

למצבר זה יש לבחור מטען אשר "יספיק" להטעין את המצבר הנ"ל בזמן אספקת החשמל מרשת חברת החשמל בזרם טעינה של 20% מערך המצבר כלומר 40A זרם טעינה.
נבחר למטרה זו ספק מטען של חברת MEAN WELL אשר יספק הן את זרם הטעינה והן את אספקת המתח לעומסים במערכת,
נתאר את סך אספקת הזרם הנדרשת בשורה הנ"ל:
I total = 40A+(100W/12Vdc) = 40A

מתח טעינת מצבר הינו בערך של 13.8Vdcכלומר ניקח ספק מטען בהספק של:
13.8Vdc X 48A = 662W
לצורך כך נבחר ספק מטען של חברת MEAN WELL מסדרת PB מטענים חכמים בעליי משטריי טעינה בשלבים, נבחר במטען מק"ט PB-1000-12 אשר "יספיק" בביטחון לספק הן את זרם הטעינה הנדרש, בזמן הקצוב לטעינת המצבר והן את הנדרש להזנתם של כלל הצרכנים במערכת.

לייעוץ חינם והתאמה אישית
למערכת גיבוי המתאימה לך חייג לאדוויס:
900 – 9000 – 03