,

מצברי ליתיום לשימוש תעשייתי- לפרטים נוספים 054-7995411