,

תוכנות אל פסק להורדה

כיצד ניתן לדעת מה התוכנה המתאימה לי?
בצידו או מאחורי האל פסק ישנה מדבקה.
על המדבקה רשום Model: ואז את שם הדגם.
את שם הדגם התאם לתוכנה לפי הטבלה מטה.

תוכנות לחיבור USB בין האל פסק למחשב/שרת

 

מערכות הפעלה נתמכות דגמי אל פסק נתמכים התוכנה
Windows 
Linux (And other Unix Based OS
PRV
SV
Top V
Top V pro
AON
PRS
PV (חוץ מדגם 1025)
E600\800\1000\1500
View Power (Mini / Web / Pro) 
Windows
MAC
Linux (And other Unix Based OS)
 SMB
eCOM\ PC650U
Top 4K
TopSafe
Win Monitor
Windows EX650\850\1200\1500
AIN650\850\1200\1500\2000 \TOP 1-3
Upsilon

 

תוכנות ועזרים לרכיבי תקשורת

תוכנות אלו עבור רכיבי תקשורת בטכנולוגיית SNMP בלבד

תמונות המכשיר תוכנות רלוונטיות לרכיב דגמי אל פסק נתמכים רכיב התקשורת
Snmp Web Manager 
Shutdown Wizard 
Firmware Update
Top V
Top V pro
Snmp Top V (All Types)
Top V
Top V pro
AS 400
(Dry Contact)
Netility (Find Net Agent on the Lan)
Client Mate (Shutdown Software for PC/Server)
Normal Cable (Black)
Top 4K
Top Safe
Top V 
Top V pro
Top
HTL 1106
HTL 1110
HTL 3110

Special Cable
High Top (HT) 33030
SV
Net Agent (All Types)
ALL TOPV/TOPV PRO models      Modbus

  

*במידה והתבקשתם להוריד על ידי איש התמיכה