,

מערכות אל פסק On Line

מערכות אל פסק On Line

שלוש שנות אחריות לאלקטרוניקה ושנתיים למצבר

פי 2 הגנות בפני נחשולי מתח ומכות חשמל (600 ג'אול)

 איכותיים למקסימום ביצועים CSB מצברי