,

תוכנת WIN MONITOR להורדה

תוכנת WIN MONITOR להורדה

הערות ומדריך למשתמש הורדה  מערכת הפעלה מודל תוכנה
CD key for Installition : 511C1-01220-0100-478DF2A

Password login: Administrator (capital letter in A)

User Manual WinPower - English
windows logo
Download Here
Windows OS (All Versions) UpsMon
CD key for Installition : 511C1-01220-0100-478DF2A

Password login: Administrator (capital letter in A)

User Manual WinPower - English
linux logo
Download Here
Linux UpsMon
CD key for Installition : 511C1-01220-0100-478DF2A

Password login: Administrator (capital letter in A)

User Manual WinPower - English
 linux logo
Download Here
Linux AMD 64 Upsmon
CD key for Installition : 511C1-01220-0100-478DF2A

Password login: Administrator (capital letter in A)

User Manual WinPower - English
solaris logo
Download Here
Solaris
Ver. 7/8/9/10
UpsMon
CD key for Installition : 511C1-01220-0100-478DF2A

Password login: Administrator (capital letter in A)

User Manual WinPower - English
solaris logo
Download Here
Solaris
IBM Aix 4.3/5.1x/5.2x/5.3x
UpsMon
CD key for Installition : 511C1-01220-0100-478DF2A

Password login: Administrator (capital letter in A)

User Manual WinPower - English
solaris logo
Download Here
FreeBSD UpsMon