,

הוראות שימוש ובטיחות בסוללות

הוראות שימוש - בטיחות - הגבלת אחריות לשימוש בטוח במוצר, אנא קרא את ההוראות בטרם השימוש

שימוש שאינו בהתאם להוראות, יסיר כל אחריות מאדוויס.*

 

הוראות בטיחות

אין לנסות ולהשתמש במוצר בכל אופן שאינו לפי אופי השימוש, כיוון ששימוש לא נכון, עלול לגרום לתקלות שאינן ניתנות לצפייה מראש, לשריפה או להתחשמלות.

 

 

 

מצברים וסוללות

מסיבות בטיחות, אחסנו את המצברים והסוללות הרחק מהישג ידם של ילדים קטנים.

 

אין לחשוף את המצברים והסוללות לזעזועים או לרעידות חזקות. הדבר עלול לגרום נזק חמור.

 

אין לנקב את הסוללות מחשש להתפוצצות והתלקחות.

 

אין לקצר את מגעי המתכת ואת יציאות החוטים של מצברים וסוללות. סכנת שריפה,חימום גבוה ופליטת גזים.

 

אספקת מתח

אין לחבר את התקע לשקע בידיים רטובות. הדבר עלול לגרום להתחשמלות.

 

חברו את התקע היטב לשקע. שקע רופף או שקע שאינו מחובר עד הסוף עלול לגרום לשריפה או התחשמלות.

 

אין למתוח או לכופף יתר על המידה את כבל החשמל.

 

אין לחבר את המוצר לשקע חשמל משותף עם ציוד אחר (לוח חשמל, מפצל וכד'). הדבר עלול לגרום לשריפה או התחשמלות.

 

אם גיליתם עשן, ריחות חריגים או רעשים חשודים בסביבת המוצר, כבו אותו מייד ונתקו את כבל החשמל. המשך השימוש בתנאים אלו עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות. פנו לטכנאי.

 

ניקוי המוצר

יש לנתק את המוצר מהחשמל לפני הניקוי.

 

השתמשו במטלית לחה לניקוי המוצר. אין להשתמש בממיסים דליקים כגון אלכוהול, בנזין או מדלל צבע, מגע של נוזלים דליקים ברכיבי המוצר עלול לגרום לשריפה או התחשמלות.

 

אחזקת המוצר

תיקון המוצר יבוצע ע"י טכנאי שהוסמך לכך בלבד.

 

אין לנסות לפרק את המוצר או לבצע בו שינויים. המוצר מכיל רכיבי מתח גבוה העלולים לגרום לשריפה או התחשמלות.

 

בחירת מיקום

אין להתקין את המוצר במיקום בלתי יציב או במיקום החשוף לרעידות.  

 

אין להתקין את המוצר בסביבה המכילה גזים דליקים.

 

אין להתקין את המוצר במיקומים לחים או מאובקים יתר על המידה, בשמש ישיר, או בקרבת מכשירי חימום או קמינים. התקינו את המוצר בסביבה בה הטמפרטורה אינה עולה על 35 מעלות והלחות היחסית בין 20% לבין 90% (ללא התעבות).

 

אין להניח את המוצר על שטיח עבה. סיבים ואבק החודרים למוצר עלולים לגרום לשריפה.

 

שמרו על השקע החשמל חופשי ממכשולים, כך שניתן יהיה לנתק את המוצר בכל עת. מכשולים עלולים למנוע מכם מלנתק את המוצר מהחשמל בעת תקלה, ועל ידי כך לגרום לשריפה או התחשמלות.

 

עבודה בסביבת המוצר

אין להשתמש בתרסיסים בקרבת המוצר. גזים בתרסיסים עלולים לגרום לשריפה או התחשמלות כאשר הם באים במגע עם רכיבים חשמליים בתוך המוצר.

 

אין להכניס ידיים או אצבעות לתוך המוצר בעת העבודה.

 

אין להניח חפצי מתכת (מהדקי נייר, סיכות שידוך וכו') או מכלי ממיסים דליקים (אלכוהול מדללים וכו') על גבי המוצר. חפצים אלו עלולים ליפול או להישפך לתוך המוצר ולגרום לשריפה או התחשמלות. במקרה של חדירת עצמים זרים (מתכת או נוזל) לתוך המוצר, כבו את המוצר, נתקו את כבל החשמל ופנו לטכנאי. המשך השימוש המוצר לאחר חדירת עצמים זרים עלולה לגרום לשריפה או התחשמלות.

 

תיקונים בתקופת האחריות

האחריות תתבטל במידה והשימוש אינו לפי ההוראות.

 

האחריות אינה כוללת נזקי שבר או כל שימוש חריג אחר.

 

אין אחריות לירידת קיבול במסגרת בלאי טבעי.

 

האחריות תתבטל במקרה של פתיחת המוצר ע"י מי שלא הוסמך לכך ע"י אדוויס.

 

 כללי

אחריות אדוויס מוגבלת לציוד המסופק בלבד.  בכל מקרה, אדוויס אינה אחראית לנזק עקיף העלול להיגרם עקב שימוש במוצר.

 

בתום השימוש חובה לסלק/לפנות את סוללות הליתיום למקום מאושר ע"פ החוק.

 

באחריות הלקוח לוודא פינוי/סילוק ע"פ החוק בלבד.

 

יש לפנות לאדוויס בכל ספק שהוא.

 

לקוחות יקרים, שימו לב למדיניות חברות התעופה בכל נושא הטסת סוללות ליתיום.

 

 

 

 

ט.ל.ח.