,

מערכת אספקת חשמל

מקור אספקת חשמל ללא הפסקה גם במקומות מבודדים.

מערכת המספקת חשמל רציף בשטח פתוח, באיזורים ללא אספקת חשמל מסודרת.
אדוויס סולאר פיתחה מערכת המספקת חשמל למספר צרכנים במקביל, ממספר מקורות אנרגיה,
אפשרות אספקה מ: גנרטור, מצבר, פאנל סולארי, רשת החשמל, טורבינת רוח ועוד.

כל החשמל לו אתה זקוק בכל מקום בו אתה נמצא.
{formbuilder:5446}