,

מערכת לניהול פרויקטים

מערכת ניהול הפרויקטים

מערכת ניהול פרויקטים ומשימות מאפשרת ניהול יעיל ואפקטיבי של משימות / פרויקטים בהיבט הכלל ארגוני.
מערכת ניהול הפרויקטים מציעה:
  • הקמת פרויקטים וחלוקת משימות אישיות למקים הפרויקט ולעובדים נוספים רלוונטיים לפרויקט.
  • לכל פרויקט ו/או משימה מצוין סטטוס נוכחי, רמת הדחיפות, תאריך פתיחה ותאריך יעד לביצוע.
  • כל עובד בארגון רואה את הפרויקטים והמשימות שלו לביצוע עם תאריכי היעד אשר הוקצו למשימה / פרויקט.
  • בדרג המנהלי כל מנהל רואה את הפרויקטים והמשימות שלו ושל העובדים תחתיו כולל התקדמות ביצוע למול יעד.
  • נגישות המשימות והפרויקטים למשתמשים לפי בחירה (עובד רואה רק את המשימות שלו בפרויקט או שכולם רואים את המשימות של כולם).
  • תזכורות למשימות לביצוע למס' ערוצים: פורטל הארגוני / טלפון נייד כ- sms / דוא"ל וכדומה.