,

הקמת מערכת סולארית המדריך המלא

הקמת מערכת סולארית המדריך המלא
לאור ההסדרה החדשה של רשות החשמל ממספטמבר 2018,
שיקולי הכדאיות והאפיון של בניית מערכת סולארית עברו שינוי יסודי.
כאן נבחן באלו תנאים התקנת מערכת ייצור חשמל סולארי תחת ההסדרה החדשה של חברת  החשמל כדאית 
ומהם הגורמים העיקריים אליהם כדאי להתייחס, על מנת שמערכת האנרגיה הסולארית תהיה  .ביעילות ורווחיות מקסימליות. נכון להיום
 מדצמבר 2017 פעלה הסדרת מונה נטו ושונתה ועודכנה ע"י חברת חשמל ונכנסה לתוקף מספטמבר 2018 עיקרה של ההסדרה החדשה הוא בעידוד בעלי גגות פרטיים עסקים קטנים גופים ציבוריים למעבר לייצור חשמל עצמאי לצריכה עצמית .תוך סיוע ועידוד הממשלה בתמריצים שונים .
הסדרת מונה נטו -עד ספטמבר 2018 לא ניתן להרשם יותר להסדרה זו 
 {NET METERING } 
מטרת ההסדרה היא לעודד ייצור של אנרגיה סולארית לצריכה עצמית. לפיכך, עיקר ההסדרה מבוסס על חסכון בחשמל. 
עיקרי ההסדרה קובעים, שכל יחידת אנרגיה (קוט"ש) שהמערכת תייצר ותיצרך בו במקום, על ידי הלקוח, לא תחויב (*) על ידי חברת החשמל.
או כפי שמוגדר באמות המידה: " הצרכן יחויב בגין החשמל שיצרוך בתעריף בהתאם לתעריף התעו"ז באותן השעות בהן הוא צורך חשמל מהרשת
מעבר לייצור העצמי ובתוספת עלויות גיבוי ואיזון על כל קוט"ש מיוצר על ידו.
כאשר עולה ייצור המערכת על הצריכה המקומית, עודפי האנרגיה מוזרמים לרשת החשמל.
במקרה זה ההסדרה מטיבה עם הצרכנים ומזכה אותם בקרדיט כספי לפי אותו תעריף צריכה. 
מאחר וכתוצאה מכך, משתמש הלקוח באופן מעשי ברשת החשמל בתור סוג של מתקן אגירת אנרגיה, 
גובה חברת החשמל "עלות שימוש ברשת" (שמוגדרת נכון לעכשיו ל 3 אגורת לקו"טש).
כל החישובים הכספיים מבוססים על "תעריף עומס וזמן" (תעו"ז), ועל כן חייב הצרכן להיות מחובר תחת התעריף הנ"ל.
הקרדיט הנ"ל יכול להצטבר ולהתגלגל מחודש לבא אחריו, במשך שנתיים אבל אז חובה לסלק אותו 
(או למכור לצד ג במחירי עלויות ייצור או שיימחק) 
במילים אחרות: "קרדיט שלא מומש במהלך תקופת חשבון ימומש בתוך תקופה שלא תעלה על שנתיים, 
שאם לא כן יאפס המחלק את הקרדיט שנצבר בתקופת חשבון זו".
אז מה הם המשמעויות: 
1. הרווח הכי כלכלי שניתן להפיק ממתקן סולארי בהסדרה זו הוא בעצם חשבון החשמל של הצרכן.
2. אי לכך כדאי לתכנן מתקן שיפיק חסכון בחשמל שלא יעלה על החשבון השנתי
3. לא תמיד יהיה נכון לנצל את כל גודל הגג

 מהפכת הגגות הסולאריים של חברת החשמל מספטמבר 2018

בהמשך למדיניות ממשלת ישראל למעבר לאנרגיות ירוקות וחשמל נקי שונתה ההסדרה והחלה מגמה לעידוד בעלי גגות פרטיים גופים ציבוריים כמו בתי ספר מפעלים  ועסקים קטנים. להתקנת מערכות סולאריות. כולל סיוע במימון והלוואות נוחות
 

 עיקרי  ההסדרה החדשה  להקמת מערכת סולארית של חברת חשמל מספטמבר 2018

 

א. אסדרה תעריפית למתקנים קטנים עד 15 קילוואט בתעריף של 48 אג' לקוט"ש.

ב. אסדרה תעריפית למתקנים בינוניים של 15 עד 100 קילוואט בתעריף של 45 אג' לקוט"ש.

ג. עדכון אסדרת "מונה נטו" והגדלתה בהיקף של 100 מגהוואט.

ד. אסדרה לצריכה עצמית של החשמל המיוצר על הגג.

בנוסף, לצורך עידוד השקעה במערכות סולאריות : פטור ממס הכנסה לייצור חשמל לפי ההסדרה החדשה הוא עד הכנסה של 24,000 ש"ח בשנה. פטור ממע"מ עבור ייצור החשמל הוא עד 70,000 ש"ח בשנה. לגבי פטור מהיתר הבניה למערכת סולארית בהסדרה החדשה הגדילו את זה מעד 50 קילו לעד 700 קילו.
מערכת אנרגיה סולארית צעדים ראשונים
במידה ואנו שוקלים להתקין מערכת סולאריית נצטרך להתחיל עם מספר צעדים ראשונים כדי לבדוק האם מתקן סולארי בכלל מתאים לנו.
הדבר הראשון שנבדוק הוא האם המבנה/שטח רשום כחוק בבעלות מי שרוצה להקים את המערכת הסולארית, והאם כל תוספות הבניה נבנו בהיתר.
הדבר השני שנבדוק הוא מהו השטח אשר ברשותנו. אם קיים שטח קרקע או גג מבנה עם שטח גדול דיו להתקנת מערכת סולארית. 
במידה ומדובר בגג רעפים חשוב מאוד לבדוק לאיזה כיוון פונה הגג ומהו שיפוע הגג. כיוון דרום הוא הכיוון הכדאי ביותר, עם זמן חשיפת שמש הארוכה ביותר.
רצוי מאוד שיפוע גג של 26 מעלות . אחוזי נצילות המערכת הסולארית משתנים בהתאם לכיוון אליו פונה הגג. כיוון דרום 100% נצילות. כיווני מזרח-מערב 90-85% נצילות. 
כל זאת במידה ואין אוביקטים החוסמים את קרינת השמש. הצללה במערכות סולאריות מהווה הפרעה משמעותית לתפוקה, הרבה מעבר לחלק היחסי שמוצל בפועל!
נבדוק נגישות חברת החשמל לאתר ההתקנה. נבדוק מקורות מימון למערכת ונצא לדרך.
מערכת סולארית ביתית
מערכת אנרגיה סולארית ביתית היא מערכת בגודל של עד 15קילוואט, כאשר חברת החשמל מאפשרת עד 10% סטייה בין הספק המערכת המחובר לרשת החשמל (AC נומינאלי)
להספק המותקן של הפנלים (DC). מכאן יוצא שהמערכת הביתית הגדולה ביותר המותרת כיום היא בגודל של 16.5 קילוואט מותקן. 
מה שיחודי במערכת בסדר גודל של 4 קילוואט זוהי העובדה שאין צורך להצהיר על סכום ההכנסה בפני 
מס הכנסה. במערכות גדולות יותר ו\או בהכנסה של מעל 18 אלף ₪ לשנה נדרשים להגיש דוח הכנסות עם פירוט סכומי הכסף שהתקבלו מחברת החשמל ובעצם להיו עוסק מורשה\פטור.
ישנם שני סוגים של מערכות ביתיות
מערכות על גג שטוח ומערכות על גג רעפים. מערכות סולאריות על גג שטוח תופסות שטח גדול יותר וגם מעט יותר יקרות. 
כדי להקים מערכת סולאריית ביתית על גג שטוח יש צורך בערך בפי 1.8 יותר שטח מאשר בגג משופע. . 
כדי להקים מערכת ביתית של 4.4 קילוואט על גג רעפים יש צורך בערך בכ 40 מטר רבוע פנויים לבניה.
גג שטוח דורש שטח נרחב יותר בגלל מבנה המתקן הסולארי שמחייב הרחקת שורות הפנלים זו מזו בכדי למזער אפקטים של הצללה ביניהן.
כאשר מדובר בגג רעפים עושים שימוש בשיפוע הגג עצמו בכדי לקלוט את קרני השמש בצורה הטובה ביותר, היות ואין שיפוע על גג שטוח,
יוצרים שיפוע עם מתקנים מיוחדים שמרכיבים על הגג, שיפוע של כ 24 מעלות . כפי שאמרנו יש לרווח בין השורות הנ"ל וכך גדל שטח הגג הנתפס על-ידי המתקן הסולארי. 
עלות הקונסטרוקציה היוצרת את השיפוע וההרכבה שלה מייקרים את המערכות הסולאריות.
כאשר מתקינים מערכת על גג רעפים מרכיבים את הפאנלים הסולאריים ישירות על רעפי הגג בעזרת מתאמים ייעודיים.
האישורים הנחוצים להקמת מתקן סולארי
כדי להתקין מתקן סולארי על גג, או שטח אדמה. יש צורך במספר אישורים, כגון: אישור בעלות על הגג / השטח הנדון, יש צורך באישור מהנדס חשמל, 
אם מדובר בגג שטוח או קרקע יש צורך גם באישור מהנדס קונסטרוקציה, אישור מועצת תכנון ובניה ואישורים נוספים. 
את כל התהליך עוברים בליווי החברה המתקינה את המערכות הסולאריות.
משך תהליך האישורים כולו אורך כחודשיים במערכות ביתיות יותר במערכות גדולות יותר ותלוי מאד ברשות המקומית.
במידה ומדובר במקרה של מערכת ביתית, קיימות היום מספר הקלות בתהליך ההקמה,
הרשויות מעודדות הקמת מתקנים ביתיים ולכן על חלק מן האישורים הדרושים הם ויתרו. 
יש לברר את פרטי ההקלות המשתנים בין אזורים שונים בארץ
ניקיון הפאנלים במתקן סולארי
את הפאנלים הסולאריים יש לשמור במצב נקי, הניקיון שומר על תפוקת חשמל גבוהה. את הפאנלים הסולאריים יש לנקות על-פי הנחיות היצרן.
אם מדובר על גג אשר הגישה אליו יותר קשה, ניתן להיעזר במוטות מיוחדים שנוצרו במיוחד לניקיון הפאנלים.
את המתק הסולארי מנקים עם מוט הניקוי כאשר האדם המנקה נשאר על פני הקרקע. 
בכל מקרה מומלץ לא לנסות זאת באופן עצמאי במקומות בהם נדרשת "עבודה בגובה" על פי הגדרות משרד התמ"ת.
תחזוקה של מתקן סולארי
את המערכות הסולאריות יש צורך לתחזק בעיקר בנושא הניקיון, המתקנים הסולאריים פשוטים בעיקרם. כמובן שיש סוגים שונים של מתקנים,
חלקם משוכללים כל-כך שהקולט הסולארי נע עם כיוון תנועת השמש. מתקנים כאלו מצריכים גם תחזוקה מכאנית כגון שימון הצירים והחלפתם בעת הצורך. 
אך רוב המתקנים הסולאריים פשוטים מאוד לתחזוקה ומצריכים ניקיון שוטף ותו לא. כמו כן על רוב חלקי המתקן הסולארי יש אחריות נרחבת, לתקופת זמן ממושכת.
הפאנלים הפוטו-ולטאיים מתלכלכים מפיח, עשן, אבק, לשלשת ציפורים. יש אזורים מלוכלכים יותר, כגון ליד אזורי תעשיה או כבישי עפר.
ניתן למדוד את תפוקת המערכת לפני הניקיון ואחריו ולהיווכח בהבדלים. הפגיעה בתפוקת הייצור של החשמל הסולארי עקב לכלוך יכולה להגיע ל 20% ויותר.
אחריות / ביטוח על מערכת סולארית
כיום קיימות בארץ חברות המקנות אחריות לפאנלים הסולאריים למשך עשר שנים, האחריות כוללת את תקינות הקולטים הסולאריים ואת כמות החשמל המיוצר.
על הממירים הסולאריים תקבל באדוויס סולאר אחריות למשך כל תקופת החוזה עם חברת החשמל, כמו כן על מערכת ניטור ובקרה סולארית.
בנוסף לאחריות שאתה מקבל מהחברה, נהוג שבעל המתקן הסולארי מבטח את המערכת הסולאריית וכך מבטיח את החזר ההשקעה במקרה הצורך.
ביטוח המערכת נאמד על סכום של פחות מ 100 ₪ בחודש למערכת סולרית ביתית. דבר נוסף הדורש תשומת לב הינו הגנת המערכת מפני ברקים.
בדיקה תקופתית למתקן סולארי
מערכות סולאריות נדרשות לבדיקה תקופתית אחת לשלוש שנים. זוהי דרישה של חברת החשמל מבעל המתקן הסולארי כדי להבטיח את תקינות ובטיחות המערכת.
הבדיקה התקופתית כוללת :
1. בדיקת החלקים המכאניים
2. הצללות על המערכת
3. יעילות תפוקת החשמל של המערכת
4. תפקוד כולל של מתקן האנרגיה הסולארית
5. מפגעים העלולים להוות סיכון
6. בדיקת החלקים החשמליים של מערכת האנרגיה הסולארית
מי מבצע את הבדיקה התקופתית ולשם מה?
הבדיקה נעשית על-ידי ציוד שעבר אישור של חברת החשמל ומכון התקנים. תוצאות הבדיקה מוגשות לבעל ההתקן הסולארי וכוללים את הפרטים הדורשים תיקון כגון:
● יעילות המערכת והמלצות לשיפור הביצועים
● בטיחות ההתקן כולל חלקים החייבים בתיקון
מרכיבי מתקן אנרגיה סולארית
קולטים פוטוולאטים - אלו הפאנלים הסולאריים, את סוג הפאנלים בוחרים על-פי המלצת מהנדס.
ממיר מתח סולארי - הממיר הסולארי הופך את החשמל המיוצר מהקולטים לחשמל התואם את רשת החשמל הארצית.
מערכת ניטור ובקרה סולארית – מערכת המציגה את ביצועי המתקן הסולארי ובעזרתה ניתן למקסם את תפוקת יצור החשמל מהמתקן.
מונה דו-כיווני - המונה מעביר לחברת החשמל את כמות צריכת החשמל של המנוי בהתחשב בכמות ייצור החשמל של המערכת. 
מונה ייצור חשמל - המונה מודד את ייצור החשמל של המערכת הפוטו-וולטאית ועל-פי מדידות אלו מחייבים את חברת החשמל.
כבלים ואמצעי חיבור - המחברים בין הקולטים הפוטוולאטים לבין ממיר המתח לבין לוח החשמל.
פורטל סולארי - רצוי להוסיף למערכת גם פורטל סולארי לצפייה בביצועי המערכת בזמן אמת מכל מקום שנחפוץ בו,
כולל ניתוח הנתונים, קבלת התראות בעת תקלה או שינוי חד בתפוקה ועוד.
לכל מרכיב במערכת הסולאריית השפעה על איכות ויעילות ייצור החשמל הסולארי. מוצרים איכותיים יותר יבטיחו תפוקה מקסימאלית של חשמל.
מערכת אנרגיה חשמלית SOLAREDGE תפוקה מקסימלית .כוללת פאנלים, אופטימייזירים, וממירי מתח.
יכולות הניטור מאפשרות קבלת מידע לגבי כל פנל ופנל ובכך לאתר בעיות באופן מהיר 
. SolarEdge עד 25% יותר מכל מערכת סולארית אחרת 
אדוויס מספקת ממירים סולאריים הטובים והחדישים ביותר בטכנולוגיה חדישה ומתקדמת עם אופטימייזרים ניטור ובקרה של חברת SolarEdge 
אפשרות לאחריות מורחבת ע"י היצרן ל 20 שנה . 
צור עימנו קשר להדרכה ומידע נוסף וייעוץ להקמת המערכת הסולארית שלך. 
חברת אדוויס הינה הנציגה הרשמית של חברת SolarEdge בישראל
{formbuilder:5446}