,

SolarEdge עד 25% יותר מכל מערכת סולארית אחרת

איזו מערכת סולארית הכי משתלם להתקין ?
לחברת SOLAREDGE פתרון ייחודי שמקטין את הפסדי האנרגיה וממקסם את הפקת החשמל הסולארי של מערכת מונה נטו בעד 25% יותר מפתרונות אחרים.
מה מבדיל את מערכת סולאראדג' ממערכת מונה נטו סטנדרטית?
בזכות יחידות מיצוי ההספק (אופטימייזר) הקטנות והחכמות, מנוטרלים במערכת סולארית של סולאראדג', הגורמים אשר מפחיתים את ייצור החשמל במערכת אנרגיה סולארית סטנדרטית.

מהם הגורמים המפחיתים את ייצור החשמל הסולארי ?
קיים מקור עצום של סיבות להורדת התפוקה של פאנל סולארי
כעת כשברור לנו ההבדל בין מערכת סולארית Solaredge לבין מערכת חשמל סולארי רגילה, נעבור על המקרים הרבים בהם נוצר פער בייצור חשמל בין הקולטים במערכת חשמל סולארי.
 1. טמפרטורת הפאנלים במערכת ייצור חשמל סולארי אינה אחידה – ככל שהפאנל חם יותר התפוקה קטנה יותר
 2. הצללה על חלק מפאנלים ואפילו על חלק מפאנל בודד.
 3. לכלוך ו/ או אבנית על הפאנל.
 4. התיישנות הפאנל – הזקנה משפיעה על יעלות ייצור החשמל בכל קולט במידה שונה.
 5. גם כשהפאנלים חדשים קיים הבדל בין יכולת הייצור שלהם.
 6. תוחלת החיים של הפאנלים משתנה ולעיתים אנו נאלצים להחליף פאנל.
 7. ממירי מתח שונים במערכת.
 8. זויות קרינה שונות
 9. במקרה של מערכת סטנדרטית - בעת תיקון פאנל תקול משביתים את כל המערכת ואילו במקרה של מערכת סולארית סולאראדג' רק הפאנל הבודד מנוטרל והמערכת ממשיכה להפיק אנרגיה חשמלית.
 10. לסיכום:
 • במערכת מונה נטו סטנדרטית יכולה ירידה בייצור החשמל של פנל בודד להשפיע על כל המערכת הסולארית ולגרום לירידה בתפוקת ייצור החשמל הכללית.
 • במיוחד במקרי כשל של פאנל בודד שעלול לנטרל את ייצור החשמל בכלל המערכת עד לסיום התיקון.

 

איך זה בעצם עובד?
הפנלים (קולטי שמש) במערכת סולארית סטנדארטית מחוברים בטור חשמלי. כך יוצא שהזרם מכלל הפאנלים הינו הזרם שמפיק הפאנל החלש ביותר,
שמייצר הכי פחות אנרגיה חשמלית. כתוצאה מכך יפיקו כל הפנלים המחוברים בטור לפנל החלש הספק נמוך משמעותית .
במערכת סולארית סולאראדג' כל אחד מהפאנלים הסולאריים מחובר ליחידת מיצוי הספק משלו. וכך אינו משפיע על יתר הפנלים.
החיבור הטורי נעשה בין יחידות מיצוי ההספק עצמן, באופן כזה שכל אחת תורמת את ההספק המופק מהפנל אליו היא מחוברת וללא הפרעה ליחידות אחרות.
בדרך זו מעביר כל פאנל את ההספק הגבוה ביותר אל ממיר המתח.
בהתחשב בכל גורמי השונות בין הפנלים, טכנולוגיית סולאראדג' מסוגלת להפיק עד 25% יותר מכל מערכת סולארית אחרת.

חשוב לדעת!

תפוקת מערכת פוטוולטאית יורדת ככל שהיא מתיישנת מסיבות רבות, כגון: התיישנות הפאנלים, לכלוך ואבנית שמצטברים על הפאנלים ועוד.
ההשקעה במערכת מונה נטו מתבטאת גם בעלות המערכת בזמן הקניה וגם בזמן החזר ההשקעה על המערכת.
יתרונה הגדול של מערכת סולארית סולאראדג' מתבטא בנצילות גבוהה לאורך כל חיי המערכת, מכאן יוצא שמערכת מונה נטו סולאראדג' מחזירה את ההשקעה מהר יותר מכל מערכת אחרת וגם מפיקה יותר חשמל סולארי (והכנסות) לאורך כל חיי המערכת.
פער הנצילות בין כל פאנל ופאנל עולה לאורך הזמן.
בעוד מערכת מונה נטו סטנדרטית מפיקה חשמל על פי נצילות הפאנל החלש ביותר, מערכת סולארית סולאראדג' מפיקה חשמל סולארי בנצילות המקסימאלית של כל פאנל ופאנל.

 

הפסדים כתוצאה מניטור לקוי או העדר ניטור


יתרונות נוספים ובלעדיים למערכת סולאראדג'

1. במקרה של מערכת סטנדרטית - כאשר יורדת התפוקה של פאנל בודד במערכת אנרגיה חשמלית (בעקבות לכלוך, התיישנות או הצללה) תפוקת כל המערכת יורדת ובדרך כלל אייננו יודעים על כך.
בקלות היינו יכולים להפיק יותר מהמערכת ואנו לא עושים זאת כי אנינו מודעים לכך שיש בעיה או היכן הבעיה אנו נאלצים לעבור מפאנל לפאנל ואל הממיר והכבלים בניסיון לאתר את מקור בריחת האנרגיה.
במקרה של מערכת סולארית סולאראדג – כשבפאנל אחד יורדת התפוקה יתר המערכת ממשיכה להפיק אנרגיה באותה עוצמה.
בנוסף מערכת הניטור של סולאראדג' המנטרת כל פאנל בנפרד מורה למנטר איזה פאנל דורש בדיקה/תיקון.

2. מערכת סולאראדג' דורשת כחצי מכבילת הסטרלינגים שנדרשת במערכת מונה נטו סטנדרטית.

3. עלות ממירי מתח סולאריים במערכות סולאראדג' קטנה מאשר ממיר מתח סולארי סטנדרטי.

4. במקרה של מערכת סטנדרטית – יש צורך למקם פאנלים פוטוולטאים קרוב ככל שניתן האחד לשני וכשכולם פונים לאותו כיוון.
במקרה של מערכת סולארית סולאראדג – קיימת גמישות מרבית במיקום ועיצוב המערכת, המערכת מפיקה מכל פאנל את המתח אופטימאלי לאותו פאנל.
פתרון אנרגיה סולארית ואחריות כוללת למערכת
מערכת אנרגיה חשמלית SOLAREDGE כוללת פאנלים, אופטימייזירים, וממירי מתח. יכולות הניטור מאפשרות קבלת מידע לגבי כל פנל ופנל ובכך לאתר בעיות באופן מהיר.

 

{formbuilder:5446}