,

תקשורת אלחוטית -WIFI

תקשורת אלחוטית -WIFI

רשת אלחוטית הינה רשת העושה שימוש בגלי רדיו להעברת מידע.
ברשת אלחוטית האוויר משמש כתווך המקשר בין רכיבי הרשת.
דוגמאות לסוגי תקשורת אלחוטית:
.
• רשתות סלולאריות

• שידורי רדיו

• טלוויזיה בלוויין
Wi-Fi

אנחנו עוסקים בסוג תקשורת הנקרא Wi-Fi.

תקשורת זו מבוססת על תקני 802.11 של ארגון IEEE.

תאימות לתקנים מאפשרת:

• עבודה במקביל עם ציוד של יצרנים שונים.

• תאימות לאחור ותמיכה בתקן מדורות קודמים

• שמירה על סטנדרטי בטיחות גבוהים

• וכו'

Wi-Fi Channels

התקן מאפשר שידור וקליטה בשני תחומי תדרים:

• 2.4GHz (802.11b/g/n)

• 5GHz (802.11a/n/ac)- בעייתי ליבוא לארץ

• תקן 802.11n מבוסס ברובו על 2.4GHz אך מאפשר עבודה בשני התחומים.

תקן 802.11ac מבוסס ברובו על 5GHz אך מאפשר עבודה בשני התחומים

יישומים של רשת אלחוטית – WIFI

AD-HOC-WIFI
רשת אד-הוק (Ad-Hoc) הינה רשת בלתי מנוהלת שבה כל הצרכניםמתקשרים בינם לבין עצמם ללא מבנה היררכי מוגדר.
לא מומלץ ליישם רשתות Ad-Hoc עם יותר משני רכיבים אלחוטיים, על מנת להימנע מהפרעות הדדיות וירידה בביצועי הרשת .

Point To Point (WDS Bridge-WIFI- תצורה בה 2 יחידות אלחוטיות מוגדרות לעבוד באופן בלעדי זו מול זו. אופן עבודה זה הינו התחליף הטוב ביותר לכבילה פיזית מבין היצע הפתרונות מבוססיWi-Fi .פתרון אידיאלי עבור סיטואציות רבות. לדוגמה:

מצבים בהם אין אפשרות להעביר כבילה פיזית.

קישור בין מבנים או אתרים מרוחקים.

העברת וידאו ממצלמות אבטחה למוקד מרכזי.

חיבור בקרים ויחידות ניטור


Infrastructure

נקראת לעיתים Point To Multipoint

בתצורה זו הרשת מנוהלת על ידי נקודת גישה אחת או יותר האחראית על התקשורת במרחב.

נקודת הגישה יכולה להגיע כיחידה עצמאית או משולבת בנתב .

כל התחנות משדרות לנקודת הגישה ורק אליה והיא מנתבת את החבילות כנדרש.

במערכות Infrastructure רגילות כלAccess Point (נקודת גישה) מתפקד כיחידה המנוהלת עצמאית ללא קשר ליתר נקודות הגישה ברשת.

במערכות מבוססות בקר יש יחידה מרכזית
(בחומרה או בתוכנה) השולטת על כל היבטי הניהול והבקרה של הרשת האלחוטית.

יתרונות מערכת מבוססת בקר על פני פתרונות סטנדרטיים

מאפשר ניהול מספר רב של נקודת גישה מנקודת ניהול יחידה ובלחיצות כפתור בודדות

Service Zones- חלוקה למספר רשתות וירטואליות וקביעת הרשאות ויחסי הגומלין.

חלוקת עומסים (מספר משתמשים) אוטומטית בין נקודות הגישה

ניהול נדידה (Roaming) בין נקודות הגישה

מגוון יכולות לזיהוי וסינון משתמשים ואפשרויות אבטחה מתקדמות

{formbuilder:5447}