.

Power Supplies Articles

Articels Abstract  Images
ספקי כוח לתחום הציוד הרפואי ישומים ורגולציה – Mean Well

ספקי הכוח לתחום הרפואי נבחרים בהתאם לדרישת היישום והיעוד של המוצר הרפואי ועל כן יש להתחשב בבטיחות למטופלים ובבטיחות למפעילי הציוד הרפואי, הנחת היסוד שאין מקום לכשלים אשר עלולים לגרום לפגיעה ו/או חלילה למוות של אף גורם הקשור לטיפול במכשיר הרפואי.

 

קרא עוד.....

Mean Well Medical Power Supplies-By Advice electronics In Israel

The medical power supplies of MEAN WELL not only comply with IEC60601-1 3rd version but also possess 2xMOPP and MOOP levels, providing the highest level of isolation protection that are suitable to be applied to type BF (patient contact) devices. 

Read More.....

ממירי מתח DC/DC, יישומים, אתגרים וחידושים

בעוד שספקי כוח נדרשים להמרה ממתח הרשת, ממירי מתח DC/DC נדרשים בדרך כלל כאשר  קיים כבר מתח DC אחד ונדרש מתח נוסף. ישנם גם מצבים שבהם הממיר משמש כמיצב מתח לכניסת DC זהה כמעט למתח יציאה

קרא עוד....

השימוש הגובר בפתרונות על פס דין לצורך ארונות כוח
 
RECTIVERTER השפה החדשה בממיר מתח חברת ELTEK המיוצגת על ידAdvice  מתמחה בפיתוח ויצור מערכות כוח מהמתקדמות בעולם לתחום התעשייתי הימי ושוק התקשורת הציגה השנה את מוצר הדגל החדש שלה ה-ECTIVERTER אשר זיכה אותה בפרס חדשנות לשנת 2016.

קרא עוד.....
תאורת ה Lighting grow LED כאמצעי העצמה של גידולים חקלאיים (קנאביס וכד') על פי מחקרי שוק, שוק תאורת ה-LED צפוי לגדול לעלות ליותר מ 19- מיליארד דולר עד 2020. על פי המחקר בשוק תאורת ה-LED, אנחנו עדים לשלב צמיחה גבוהה במיוחד ביישומים חדשים כגון חקלאות אשר מבוססת על: גידולים אנכיים, חממות מסחריות, וחקלאות מקורה.

קרא עוד.....
דור חדש של מערכות חשמל ותקשורת לניהול ערים SMART CITY הטרנד האחרון של הפיכת עיר רגילה לעיר חכמה, משפרת את השרות שהעירייה מספקת לתושביה, מקל על שליטת העיריה במשאביה, בניהול העיר, במתן שירותים לתושב, תשתיות חשמל תקשורת, אבטחה, מים, ביוב, השקיה, תחבורה ועוד.

קרא עוד.....
ספקי כוח במערכות דיגיטליות מבוקרות כיום המערכות הופכות חכמות יותר ויותר מה שמצריך קידמה גם בתחום השליטה והבקרה בספקי הכוח ולכאן נכנסת השליטה הדיגיטלית המאפשרת למתכן המערכת לקבל מידע בזמן אמת ובהתאם לזאת לבצע שליטה מתוכנתת על הספק וניהולו.

קרא עוד.....